sauna fińska i japońska; masaż leczniczy i relaksacyjny; zabiegi na ciało; tężnia; terapia dźwiękiem gongów i mis tybetańskich; hydromasaż Microsilk; Day SPA sauna fińska i japońska; masaż leczniczy i relaksacyjny; zabiegi na ciało; tężnia; terapia dźwiękiem gongów i mis tybetańskich; hydromasaż Microsilk; Day SPA sauna fińska i japońska; masaż leczniczy i relaksacyjny; zabiegi na ciało; tężnia; terapia dźwiękiem gongów i mis tybetańskich; hydromasaż Microsilk; Day SPA
RELAKS * ZDROWIE * URODA

Polityka prywatności i korzystania z plików Cookies


Zaciszne-SPA Marzena Sołowiej przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników korzystających z naszych usług, określonych w ramach domeny Zaciszne-SPA.pl. Gromadzone dane osobowe są wykorzystywane jedynie w sposób wskazany poniżej i nie są przekazywane jakiejkolwiek stronie trzeciej.

Jakie dane zbieramy?

W celu zadania pytania dotyczącego usług świadczonych przez nas, o których mowa na stronach internetowych Zaciszne-SPA.pl, konieczne jest wypełnienie formularza kontaktowego. Użytkownik serwisu internetowego będzie poproszony o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu kontaktowego, aby ustalić czas wizyty.

Dodatkowo, podczas wizyty użytkownika na stronie internetowej Zaciszne-SPA.pl są zbierane w sposób automatyczny dane, takie jak adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te są używane do analizy statystycznej zachowań użytkowników w serwisie Zaciszne-SPA.pl.
Zaciszne-SPA Marzena Sołowiej wykorzystuje ciasteczka (cookies), służące identyfikacji użytkowników, którzy odwiedzili  nasze serwisy. Pliki te nie zawierają żadnych danych osobowych.

W jaki sposób wykorzystujemy dane?

Zebrane dane nie będą przekazywane osobom trzecim, ani w inny sposób rozpowszechniane. Podanie danych jest niezbędne do skorzystania z usług  Zaciszne-SPA Marzena Sołowiej.

Jeżeli użytkownik zapisał się na otrzymywanie newsletter’a, uzyskane od niego dane zostaną wykorzystane w celu wysłania mu informacji marketingowych, przygotowywanych w ramach newsletter’a Zaciszne-SPA.pl. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie Zaciszne-SPA.pl, zbierania danych demograficznych o użytkownikach, lub do personalizacji zawartości stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy użytkownikiem a  Zaciszne-SPA Marzena Sołowiej będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytania użytkownika.W przypadku kontroli prowadzonej przez organ nadzorczy zajmujący się ochroną danych osobowych, dane mogą zostać udostępnione pracownikom tego organu zgodnie z obowiązującym prawem. W razie, gdy będą tego wymagały odpowiednie przepisy prawa, dane użytkownika zostaną udostępnione uprawnionym organom władzy publicznej.W razie, gdy będą tego wymagały odpowiednie przepisy prawa, dane użytkownika zostaną udostępnione uprawnionym organom władzy publicznej.

Jak  Zaciszne-SPA Marzena Sołowiej kontaktuje się z użytkownikami?

Zaciszne-SPA Marzena Sołowiej będzie kontaktować się z użytkownikami, korzystając z podanych przez nich adresów e-mail i numerów telefonów. Kontakt będzie dotyczył świadczenia usług wskazanych w ramach serwisu internetowego.

W przypadku zapisania się na newsletter,  Zaciszne-SPA Marzena Sołowiej będzie przesyłać informacje użytkownikom na wskazane adresy e-mail, w celach marketingowych.

Prawa użytkowników oraz ochrona danych

Administratorem danych osobowych jest Marzena Sołowiej prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Zaciszne-SPA Marzena Sołowiej z siedzibą: 37-400 Nisko ul. Gen. Andersa 4.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo do: dostępu do treści danych oraz ich prostowania; do usunięcia danych osobowych i/lub ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych niezgodnego z celem ich zebrania; zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych osobowych; cofnięcia/odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych; do wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jednocześnie informujemy, że powyższe prawa mają ograniczenia określone w przepisach prawa w szczególności we wspomnianym Rozporządzaniu.

Zgłoszenie żądania dotyczącego danych osobowych winno zostać dostarczone do Administratora danych osobowych w formie pisemnej umożliwiającej identyfikację osoby oraz potwierdzenie jej wyrażenia woli (poprzez złożenie podpisu) na adres: Zaciszna-SPA Marzena Sołowiej ul. Gen. Andersa 4 37-400 Nisko. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Administrator danych osobowych udzieli osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące – w takiej sytuacji Administrator danych osobowych poinformuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

Jeżeli cele, w których Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe, nie wymagają lub już nie wymagają zidentyfikowania przez niego osoby, której dane dotyczą, Administrator danych osobowych nie ma obowiązku zachowania, uzyskania ani przetworzenia dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą. W takich przypadkach lub w przypadku braku możliwość identyfikacji lub potwierdzenia tożsamości osoby zgłaszającej żądanie, Administrator danych osobowych może wykazać, że nie jest w stanie zidentyfikować osoby, której dane dotyczą, w miarę możliwości poinformuje o tym osobę, której dane dotyczą. Osoba, której dane dotyczą, w celu wykonania przysługujących jej praw może dostarczyć dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim jej zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Organ nadzorczy właściwy dla Rzeczypospolitej Polskiej to: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Close
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better